Privacy Statement

NEDERLANDS

orionceltic.com

De website orionceltic.com richt zich op bezoekers die geinteresseerd zijn in het wel en wee, de muziek en de muzikanten van de Belgische muziekgroep Orion.
In het kader hiervan kunnen ook CD's en losse tracks, uitsluitend van Orion-producties, online aangeschaft worden.
Via een contactformulier kunnen bezoekers een email aan Orion verzenden.
In het gastenboek kunnen bezoekers een bericht achterlaten.

Registraties

Wij registreren geen gegevens van bezoekers, met uitzondering van de volgende gevallen: Online betalingen worden altijd extern verzorgd (PayPal), of geschieden door vooruitbetaling (bank). Wij registreren nooit bankgegevens.

Beveiliging van registraties

Registraties worden opgeslagen in een interne database, gekoppeld aan de website. Het database management systeem is onder beheer van de internet provider. De database is niet extern toegankelijk.

Bewaartermijn van registraties

Registraties betreffen uitsluitend aankoop-gegevens. Wij bewaren deze uitsluitend voor het geval dat kopers contact opnemen met een klacht, een probleem of dergelijke. Wij moeten dan de transactie kunnen controleren.
Bezoekers die een track kopen ontvangen een email met downloadlinks. Voor elke track download zijn drie pogingen mogelijk, zonder een verjaring. Daarom bewaren wij aankoopgegevens onbeperkt. Dit maakt het mogelijk dat iemand die een track kwijt is (bijvoorbeeld door een disk crash) ook na lange tijd nog opnieuw de download kan uitvoeren (mits hij/zij nog over de email beschikt en er nog pogingen resteren).

Inzage, wissen en aanpassen van registraties

Gegevens van bezoekers worden nooit gedeeld met andere partijen.
Als iemand wil weten of c.q. welke aankoop-registraties van hem/haar bestaan, of wil dat zijn/haar registraties uit de database worden verwijderd, kan deze dit kenbaar maken d.m.v. een email aan wormproductions@skynet.be. Na verwijdering vervalt wel eventuele garantie op gekochte producten, omdat de aankoop dan niet meer kan worden gecontroleerd.

In het gastenboek kunnen bezoekers een bericht achterlaten onder vermelding van hun naam en email-adres. Opgave van naam en email-adres is vrijwillig en wordt niet gecontroleerd. Om data-collectie door robots te bemoeilijken wordt het @- teken in de email-adressen weergegeven als 'at'.
Als een bezoeker wil dat diens bijdrage uit het gastenboek wordt verwijderd of wordt aangepast (bijvoorbeeld geanonimiseerd), kan deze dit kenbaar maken d.m.v. een email aan wormproductions@skynet.be.

Cookies

Wij gebruiken alleen enkele z.g. functionele cookies. Deze zijn nodig voor de goede werking van de website.

Datalekken en privacy

De website is beveiligd met een SSL-certificaat.
Wij maken geen gebruik van Google Analytics.
Mocht er ooit een datalek geconstateerd worden, of constateren wij hacking, dan zullen wij al onze geregistreerde contacten daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

ENGLISH

orionceltic.com

People with an interest in Celtic music in general and the Belgian band Orion in particular will visit orionceltic.com for information and news about its present and past activities, music and musicians.
Orion's productions (CD's, tracks) can also be purchased online.
A contact web page enables sending an email message to Orion.
Visitors can leave a public message in the Guestbook.

Registrations

Only in the cases below, we store personal data from visitors: Online payments are carried out by an external payment brooker (PayPal), or are transferred to our bank account. We do not store bank accounts from visitors.

Data protection

Purchase registrations are stored in an internal database, attached to the website. The database management system is managed by the internet provider. External access to the the database is impossible.

Storage time limit

The only need for storing data about past purchases is creating the possibility for buyer support. We must be able to check a transaction if a buyer contacts us with some problem.
Buyers of music tracks are granted three download attempts, without a time limit: They must be able to download the track again if it has been lost (for instance because of a disk crash). Provided that the email is still presents and the download attemps aren't exceeded.
For this reason, we keep the data in our database for an unlimited time.

Right of access and right to erasure

All records containing purchase information are considered to be proprietary. We never share this information with third parties.
If someone wants to know which personal information has been stored, or wants to anonymise or delete this information, it is sufficient to send a request by email to wormproductions@skynet.be

Cookie Policy

We only use a few so-called 'functional cookies' that are important for certain technical features of our website.

Data breaches and privacy

Orionceltic.com uses a SSL Certificate for secure browsing and secure transactions.
We don't use Google Analytics.
In case of a data breach, we will notify all persons stored in our database without undue delay.